Webtentoonstelling

Op 10 augustus 1774 verschijnt de allereerste krant in Suriname: De Weeklyksche Woensdaagsche Surinaamse Courant. Het is het startsein voor ruim 230 jaar Surinaamse persgeschiedenis, die veelzijdig, complex en zeer levendig is.

In de achttiende en negentiende eeuw zijn Surinaamse kranten en tijdschriften vooral nieuws- en advertentiemedia. Uitzonderingen zijn De West-Indiër (1863-1898) en de Nieuwe Surinaamsche Courant (1892-1912), die beide ook commentaar leveren.
In de twintigste eeuw neemt het aantal titels snel toe, evenals het journalistieke niveau. Alle bevolkingsgroepen, religies, politieke bewegingen en maatschappelijke organisaties hebben hun eigen blad. Veel van die bladen leiden een kort bestaan. Meer algemene dagbladen als De West (vanaf 1909) en de Ware Tijd (vanaf 1957) doorstaan de tand des tijds.

Het verhaal van de Surinaamse pers weerspiegelt de eveneens veelzijdige en complexe geschiedenis van het land en volk. Kolonialisme, slavernij, emancipatie, de integratie van zeer diverse bevolkingsgroepen in de samenleving, 'verbroedering', het ideaal van 'wan pipel' en de onafhankelijkheid.


© Indien anders vermeld, bevinden alle in de webtentoonstelling getoonde collectiestukken zich in de collecties van het Persmuseum en het IISG.

 
Periodes
Thema's