Webtentoonstelling - 1774-1816: Couranten, couranten en nog eens couranten

« vorige | volgende »
Weeklyksche Woensdaagsche Surinaamse Courant, nr. 1, woensdag 10 augustus 1774
Weeklyksche Woensdaagsche Surinaamse Courant, nr. 1, woensdag 10 augustus 1774
Drukker/uitgever W.J. Beeldsnyder Matroos
Verschijningsjaren 1774-1790
Drukker/uitgever Wolphert Jacob Beeldsnyder Matroos verkoopt de krant in 1777 aan Nicolaas Vlier. Als Vlier in 1781 overlijdt, gaat de drukkerij over op zijn vrouw Sara Johanna de Beer, die onder de naam 'Weduwe N. Vlier' de zaken voortzet. Als in 1786 haar tweede man Jsaac Tresfon jr. overlijdt, gaat ze verder als 'Weduwe J. Tresfon jr.'.
De courant bevat binnen- en buitenlands nieuws, handelsberichten, berichten van de overheid en advertenties. Ze bericht bijvoorbeeld over slaventransporten, de oorlog met de marrons, de oorlogen in Noord-Amerika en Europa en gebeurtenissen in Nederland.