Literatuur

Deze literatuurlijst bevat boeken en tijdschriftartikelen over de pers in Suriname. Daarnaast biedt deze lijst titels die bruikbaar en nodig zijn voor een beter begrip van de (pers)geschiedenis van Suriname.

Waarschuwing: sommige titels bevatten verouderde en/of foutieve informatie. Als dat zo is, dan staat er 'verouderd' bij. Raadpleeg de lijst van kranten en tijdschriften op deze website voor het meest recente overzicht.

Begin 2008 verschijnt er een publicatie over de Surinaamse persgeschiedenis. Deze publicatie is een gezamenlijke uitgave van KIT Publishers en het Persmuseum.Literatuur Pers in Suriname


Overzichten
Relevante literatuur (alfabetisch gerangschikt) Zeer beknopte lijst achtergrondliteratuur (alfabetisch gerangschikt)

Tijdschriften