Onderzoek

Surinaamse kranten en tijdschriften zijn belangrijke bronnen voor historisch, genealogisch en journalistiek onderzoek. Voor scholieren en studenten bieden ze informatie voor werkstukken, maar ook inzicht en een bijdrage aan de algemene ontwikkeling.
Deze website biedt handreikingen voor onderzoek naar de Surinaamse pers en in het kielzog daarvan naar de geschiedenis van Suriname.
Allereerst is er een uitputtend overzicht van kranten en tijdschriften die in de periode 1774-2007 verschijnen, waarin u kunt bladeren en zoeken.
Daarnaast is er de mogelijkheid om informatie over afzonderlijke exemplaren te bekijken. Van een aantal exemplaren is een complete digitale versie beschikbaar die op twee formaten te bekijken is. Dit wordt aangegeven met het symbool: Met afbeelding
Er is ook een literatuurlijst die u verder op weg kan helpen.


Kranten en tijdschriften

In de lijst Kranten en tijdschriften zijn zo'n 600 titels opgenomen. Per titel vindt u informatie over de verschijningsperiode van het blad, over de drukker, uitgever en hoofdredacteur indien bekend. Ook is per titel informatie opgenomen over de vindplaats(en) van de krant of het tijdschrift en de exemplaren die er bewaard worden. Klik hier voor een overzicht van de afkortingen van deze vindplaatsen.

Exemplaren

In het onderdeel Exemplaren zijn exemplaren opgenomen uit diverse collecties in binnen- en buitenland. Van sommige exemplaren was het niet bekend dat ze überhaupt bewaard zijn gebleven. Een aantal achttiende- en negentiende-eeuwse exemplaren zijn compleet digitaal te bekijken.