Nieuws


KB en Surinaams Archief Suriname digitaliseren 34 historische Surinaamse kranten

Den Haag, 15 april 2010 - De KB, de nationale bibliotheek van Nederland, en het Nationaal Archief Suriname (NAS) gaan samenwerken om 34 Surinaamse krantentitels te digitaliseren. Historische kranten (zoals Surinaamsche Courant, De Kolonist, De Surinamer, Nieuw Suriname en de Vrije Stem) uit de Nederlandse en Surinaamse collectie komen (digitaal) bij elkaar en zijn straks voor iedereen online beschikbaar op de website van de KB. Vertegenwoordigers van de KB en het NAS tekenen hiertoe vandaag een overeenkomst in Paramaribo.

Historische kranten
De gedigitaliseerde Surinaamse kranten gaan deel uit maken van de KB-webdienst Historische kranten die vanaf vrijdag 28 mei online is. Historische kranten omvat een brede selectie gedigitaliseerde Nederlandse nationale, regionale, lokale en koloniale dagbladen vanaf de eerste krant uit 1618 tot aan kranten uit de twintigste eeuw. Bij de lancering zijn een miljoen krantenpagina's volledig doorzoekbaar en te downloaden. De komende anderhalf jaar worden de resterende zeven miljoen pagina's in etappes aan de website toegevoegd.

Surinaamse historische kranten
De selectie te digitaliseren Surinaamse kranten bestaat uit 34 krantentitels uit de periode 1774-1995 . Hiervan zijn elf titels voor een belangrijk deel en één (Vrije Stem) in zijn geheel, alleen als unieke exemplaren in het Nationaal Archief in Suriname aanwezig. Het Surinaams Museum in Paramaribo heeft enkele achttiende-eeuwse kranten in bezit. Van deze kranten zijn (voor zover bekend) elders geen exemplaren bewaard gebleven. De unieke uitgaven worden in Suriname gescand en als digitaal bestand geleverd aan de KB. Omgekeerd gaat het op dezelfde manier. De KB scant wat in Nederland beschikbaar is en stuurt het NAS het digitale materiaal. KB, nationale bibliotheek van Nederland

De KB (Koninklijke Bibliotheek) is de nationale bibliotheek van Nederland en heeft als missie om mensen en informatie samen te brengen. De komende jaren spant de KB zich in om alle Nederlandse boeken, kranten en tijdschriften te digitaliseren.

Meer informatie:
- Over de webdienst Historische Kranten
- Volledige lijst met te digitaliseren Surinaamse kranten


Lezing 'Overleven in tijden van globalisering'
De cultuurgeschiedenis van de Marrons van Suriname

Datum en tijd: dinsdag 27 april 2010, aanvang 16.30 uur
Locatie: Leeszaal KIT Bibliotheek, Mauritskade 63 Amsterdam

Meer informatie over de lezing (.pdf)
Website van het tropenmuseum/KIT publishers

Toegang: € 7,50 betaling ter plekke, studenten en KIT-leden € 5,00
Reserveren noodzakelijk:T: 020 - 568 8462; E: library[at]kit.nl

TS-symposium 2010: de periodieke pers in (post)koloniale samenlevingen

Op 21 mei 2010 organiseert TS. Tijdschrift voor Tijdschriftstudies een symposium over de (post)koloniale pers. Kranten en tijdschriften vormen niet alleen een belangrijke bron van informatie over de koloniale geschiedenis; het medium van de (post)koloniale periodieke pers vormt in zichzelf een belangwekkend onderzoeksobject, zoals blijkt uit recente publicaties over de Indische en Surinaamse pers.

Dr. Angelie Sens, directeur van het Persmuseum, zal tijdens het symposium een keynote lezing houden over de rol, ontwikkeling en impact van de Nederlandstalige koloniale pers. Zij zal onder meer ingaan op de specifieke vragen en problemen die het onderzoek naar dergelijke bronnen met zich meebrengt.

De organisatoren hopen dat ook onderzoekers die zich specialiseren in andere taalgebieden een bijdrage zullen leveren. Een deel van het symposium zal daarom een internationale en comparatistische invalshoek krijgen. Prof. dr. Ieme van der Poel (Universiteit van Amsterdam) heeft zich bereid verklaard de keynote lezing voor deze sessie te verzorgen.

De redactie van TS nodigt tijdschriftonderzoekers uit voorstellen in te dienen voor lezingen over de (post)koloniale pers in de breedste zin van het woord. Bijdragen hoeven zich niet te beperken tot het Nederlandse taalgebied en kunnen zich ook richten op Europese periodieken die zich mengen in (post)koloniale kwesties en debatten.

Voorstellen kunnen tot 1 februari 2010 worden gemaild naar redactie@tijdschriftstudies.nl. Het symposium zal plaatsvinden op vrijdag 21 mei in de Sweelinckzaal, Drift 21, Utrecht. Nadere informatie en het programma : www.tijdschriftenstudies.nl.

Namens de redactie van TS. Tijdschrift voor Tijdschriftstudies,
Arja Firet (Universiteit Utrecht)
Maaike Koffeman (Radboud Universiteit Nijmegen)